frostysh: (justice)
[personal profile] frostysh
Чому комунізм, націоналзім, ісламізм, програють демократії?

На мою думку, першопричина (крім того що мінімум 2 із цих *ізмів є повними утопіями ХҐ) криється у слідуючому
Візмемо до-прикладу націоналізм і демократію. Виберемо 512 випадкових людей, на якійсь певній території, і порівняємо ефективність управління ними для демократії та націоналізму.



0 - чоловіча стать, 1 - жіноча стать, 2 - інші статі. Уведемо певний коофіцієнт вірогідності виникнення науковця із важливим відкриттям, для даної конкретної території і відповідних умов - С ~ 1/1000, тобто вірогідність того-що на даній території, у даній купі людей утвориться видатний науковець із важливим відкриттям буде ~ 512 • C • час, візьмемо однаковий проміжок часу для всіx наших порівнянь.

Тепер щодо націоналізму. Наційоналісти проводять так-звані "чистки", що представляє собо пригнічення, пригноблення, витіснення, та інша хрінь , із певної території , людей що підпадають під нац. категорію "не справжня нації", не питайте як проводиться ця вибірка, це оркемий вид бздурятини, що називається "генетічєская код нації і научний расізм". Висвітлено окремо. Відповідно, коли для якогось ученого будуть створені умови, за яких він вважатиме себе "другим сортом", і справедливо вирішить шукати щасть де-інде, то він автоматично випадає із нашої вірогідностьі. Але ви можете сказати, зміниться коофіцієнт C, якщо ввести на даній території націоналізм. Я гадаю що зміниться, але не у кращу сторону..., Якщо об’єднати людей на певній території, якоюсь ідеєю (навіть якщо ця ідея - гнилятина, від якої просто тхне..), звичайно вони зможуть деякі речі робити ефективніше, але для прикладу, демократія розкриває можливості даної групи людей, набагато сильніше за рахунок свободи слова та гласності. Ви скажете - "а он німеччина як піднялася після приходу до влади радикальних соціал-націоналістів!" А я вам скажу, порівняйте демократичну Японію і націоналістичну Японію. Отож. Я вам скажу, що той-самісінький "Радар", у конституційно-монархічній Англії, розробляли інженери різних національностей, у тому числі і євреї. У тому самому, всіма богами проклятому ссср, який , увага, страждав від брядятини комунізму та воєнних потуг НАБАГТО сильніше за нац. германію від її нац. гнилятини та воєнних потуг, (принаймні на поч. 2-війни), із винайдення "Радару" пов’язують прізвища Бонч-Бурєвіч, Шембель, та купа інших людей, різних національностей (більшість із яких були витягнуті із ссср-концлагерів для відповідної дослідницької роботи.). У США (а там взагалі, повний мікс національностей. 😆) швидко почали розвивати авіацію і флот, у Англії - передові військові технології, у СССР - різного виду зброю, яка навіть при всьому ідіотизмові радянського командування, все-таки внесла вагомий внесок у перемогу ссср. А шо було у нац. країнах? А нічого сильно "творчого", на мою думку - в основному не вигадувалось нічого нового, а тільки доводилось до гарного стану, наприклад із притаманним німцям, педантизмом , створювалась ракетна техніка. Загалом , на всю катушку використовували дари "науково-технічної революції" , але об’єднані спільною ідеєю демократи (перемога над ворогом), та навіть комуністи, показували набагато кразі результати. Я вважаю що націоналізм, по своїй суті придушує у людині творчість, та абстрактне мислення, виховуючи технарів (у поганому розумінні цього слова), які просто штампують усе по інструкціях... Про це ще можна довго говорити, але поки-що я залишу кооф. C незмінним.

Тому наші 512 особин при націоналізмі.

1Х110100110101011011111010Х010111111000111011011100000100101001110110101010001000001011Х100100110000100000100010011110010111100Х1111111ХХ1101000101101111110010000110101Х010001010010001100Х10102111101101111011010111000011111011000011100Х1100000001100010101100101Х111100011001100010010010110011011000Х1011Х100011111000010001010Х010001010Х211010100010010010001101000110000001000010111000000011001111Х10101011000101010011001Х0011000011100101Х110111010Х00001001110101100110101Х01111011111011000110100011101000001010000


де Х - означає людину що випала із тих, чи інших причин, які безпосередньо зв’язані із націоналізмом, для нашої вірогідності.


Відповідно залишається той-самий проміжок часу, той-самий кооф. C, але менше число людей. - у результаті менша вірогідність того що на даній території, утвориться видатний вчений із важливим відкриттям. Цю аналогію, можна провести для будь-яких професій що вимагають розвинутого творчого мислення.


Я не проти вишиванок, і гоцалок під гопачка на етно-фестах, мені подобаються дівчата із заплетеними стрічками у коси, хоча, сильніше подобаються спортивні дівчата із короткими косами, незнаю чому. АЛЕ. Вибачте мені, коли якісь, правовірні несуть бздурятину про те що "свєтлоє будущіє" настане коли в Україні будуть "панувать украинци - па національності", а всі інші не зможуть голосувати, та всіляко будуть обмежуватися, у мене постає перед очима, тільки одна картина - УТОПІЧНА РУЇНА. І більш нічого. Як-то кажуть, "цісарю-цісарьове" , тобто вишиванкам етно-фести, а для реального управління 40-ка мільйонним населенням, ті вишиванки разом із шановним Т.Г. Шевченком, при всій повазі і беручи до уваги абстрактність фрази, - НІ В СРАКУ НЕ ГОДЯТЬСЯ.
Я б іще напечатав, щось, але потрібно бігти.

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

frostysh: (Default)
frostysh

March 2016

S M T W T F S
  12345
6789101112
13141516 17 1819
20212223242526
2728293031  

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 20th, 2017 03:41 am
Powered by Dreamwidth Studios